View Sitemap Print This Page Contact Us
 

تحقیق و توسعه

شرکت رویان تمامی سعی خود را براین نهاده است که با بکارگیری آخرین تکنولوژی و دقت در کنترل جزییات و با استفاده از بهترین مواد اولیه تا پایان مرحله تولید به منظور تضمین کیفیت و رعایت ایمنی مصرف کننده محصولات خود را تولید نماید.

بنابراین شرکت صنعت نوین رویان مفتخر است که با تولید صنایع الکتریک خود جوابگوی کلیه احتیاجات داخلی باشد در راستای این رسیدن به این هدف بزرگ شرکت اقدام به ساخت یک آزمایشگاه مجهز نموده تا توانایی تست و کنترل کیفیت محصولات خود را بر اساس آخرین استاندارهای بین المللی از قبیل EC 947-1 EC 947-3 IECE 635, IEC 462 و ISIRI 4855-1 (استاندارد ایران) را داشته باشد.